Ovo je još jedan u nizu animiranih filmova posvećenih poređenju veličina u svemiru. Svaka od tih animacija ima neku svoju osobenost pa i ova. Zato ih je interesantno gledati.

Znate li ko je veći Makemake ili Haumea? Pulsar u maglini Kraba ili Gemnga? I tako dalje.

p1

 

p2

p3