Knjižara

KOTA 905

KOTA-905sm
U   PAKLU   GORI
SAMO  JEDAN  PLAMEN
TO  JE  ONAJ  DELIĆ  TEBE
KOJI  NE ŽELI
DA  SE  ODREKNE  ŽIVOTA

(Echart  Meister,1260-1327)

MOONFIRE

moonfire_smPovodom četrdesetogodišnjice sletanja na Mesec Apola 11, TASCHEN je kapitalni tekst Normana Mejlera sjedinio sa fotografijom - iz arhiva agencije NASA i LIFE magazina, kao i mnogih drugih izvora - kako bi odao jedinstveno priznanje krucijalnoj naučnoj misiji našeg doba.