kamera AMJ. Kelly Beatty iz magazina Sky and Telescope daje preporuke za izbor prvog teleskopa.

Klip je na engleskom sa mogućnošću da učitate atomatski prevod.

 

t2

t3

t4

 

  

 

Kako da pričvrstite fotoaparat na teleskop