Osiromašeni uranijum: efekti, mitovi i zablude | Prof. dr Koviljka Stanković

 

"Naša nova gošća je prof. dr Koviljka Stanković, vanredna profesorka na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, za užu naučnu oblast nuklearna tehnika i predsednica Srpskog nuklearnog društva. S obzirom na novonastale okolnosti u našoj zemlji, pozabavili smo se temom zakonske regulative o nuklearnim programima, samim modularnim reaktorima, ali smo govorili i o principima rada reaktora, gorivima za reaktore gde smo pokrivali i teme poput jonizujućih zračenja i adresiranja mitova o uticaju osiromašenog uranijuma na ljude i životnu sredinu. Takođe smo pokrivali teme o primenama fizike atomskog jezgra na problem klimatskih promena, kao i primenu u medicini, agrokulturi, arheologiji i drugim oblastima. Naravno, jedan deo je posvećen, ne samo zračenjima, već i zaštiti od zračenja i upravljanju nuklearnim otpadom..


 Prof. Koviljka Stanković će održati predavanje na našem ovogodišnjem Astronomskom kampu.

KS1

KS2 

KS3

Izveštaj o izlaganju stanovništva jonizujećem zračenju u 2022. godini

https://www.srbatom.gov.rs/srbatomm/monitoring-radioaktivnosti/

Srpsko nuklearno društvo

https://www.nuclear.org.rs/

 
00:00:00 Tizer
00:01:16 Najava
00:04:31 Uvod
00:05:22 Razvojni put
00:13:25 Šta je zapravo nuklearna energija?
00:26:11 Fizika atomskog jezgra
00:34:13 Goriva za nuklearni reaktor
00:44:10 Kolika se energija oslobađa?
00:48:16 Kako funkcionise nuklearni reaktor?
01:06:26 Istraživački reaktor
01:18:25 Šta je fuzija?
01:22:42 Zračenje
01:38:56 Osiromašeni uranijum
01:56:58 Gde je nuklearna energija danas?
02:12:14 Primene nuklearne tehnike
 

Komentari

 • mikac04 said More
  haha, toliko tekstova, auu, odlicno... 1 dan ranije
 • mikac04 said More
  bravo autoru, hvala 1 dan ranije
 • mikac04 said More
  odlican text 1 dan ranije
 • mikac04 said More
  :D Hvala :D 1 dan ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  Satelitiski navigacioni sistem za Mesec... 3 dana ranije

Foto...