am1

  

U četvrtak, 19. jula, iz štampe izlazi časopis Astronomski magazin. Časopis ima 64 strane, sastavljen je od popularnih članaka iz nauke, a jedan deo je posvećen projektu VoBaNISTA i prvoj konferenciji o svetlosnom zagađenju koja je održana krajem maja ove godine na Andrevlju (Fruška gora).

Časopis izlazi u okviru projekta VoBaNISTA. Za učesnike Astronomskog kampa „Letenka 2018“ cena časopisa biće jedan osmeh. 

am4

am5

am6

am7

am2