Sve je predato štampariji rano ujutro u ponedeljak i očekujemo da se časopis pojavi na Letenki, u vreme našeg kampa.

Evo nekoliko stranica:

AM4keplerAM4VLA