Izašao je AM broj 4! Pogledajte fotografije časopisa:

Kliknite na ilustracije AM broj 4 - sadržaj pdf
am4-3 Članak o vansolarnim planetama: najzanimljivije planete i kako se traže
am4-8 Nasa na udaru američkog kongresa: para u kasi vodeće svetske svemirske agencije je sve manje i mnogi programi se otkazuju.
am4-10 Kratak prikaz čuvenog niza radio teleskopa
am4-9 O misiji Kepler
am4-11 Sunce! Čini nam se kao zamrznuti disk, a u stvarnoti to je kugla ključalog gasa
am4-4 Pomračenje Meseca!

am4-12

U priči o evoluciji života stigli smo do ljudi.