Comparison: Human Discovery Through Time

Kada je čovek otkrio: astronomiju, broj Pi, algebru, alfabet, gramatiku, anatomiju, komete, naočare, brzinu svetla, hemiju, anasteziju, fosile dinosaurusa, apsolutnu nulu, entropiju, viruse, radioaktivnost, pomeranje kontinenata, Veliki prasak, širenje univerzuma, nuklearnu fuziju, proteine, strukturu DNK, kosmičko mikrotalasno zračenje, tamnu energija…..

 

(Podaci na osnovu rasprava na društvenim zajednicama i dostupnih relevantnih izvora).

Otkrica 1

Otkrica 2

 Otkrica 3