Pre neki dan smo objavili članak Ultra duboko muzičko Hablovo polje za istraživače i pozvali čitaoce da nađu najdalji objekat na fotografiji Hablovo ultra duboko polje. Relativno brz pregled slike lako dovodi do otkrića galaksije daleke 12,9 milijardi svetlosnih godina, ali za još udaljeniji objekat potrebno je dosta upornog traganja ili bar sreće. U svakom slučaju upravo se javio čitalac Danko koji je pronašao galaksiju daleku čak 13,1 milijardu svetlosnih godina! Evo je na slici dole:

13.1mlrdly

13,1 milijardi svetlosnih godina daljine u prostoru je i 13,1 milijardu godina duboko u prošlost. U vreme kada je svetlost galaksije sa slike krenaula ka nama ne samo što nije postojala Zemlja već nije postojalo ni naše Sunce sa svom svojom dnašnjom svitom: ostalim planetama, asteroidima, kometama... Ali jeste postojala naša galaksija. 

Svega šest ili sedam stotina miliona godina deli ovu svetlost koju vidimo na gornjoj slici od samog početka vremena.

Može li neko projaći još stariju galaksiju na slici: Astronomy Picture of the Day ?