Nakon letnje pauze danas je sa radom počeo da radi planetrijum AD „Novi Sad“.

2019 09 12 17.10.29

Tim povodom je u opservatoriji ovog društva održan sastanak članova na kome se razgovaralo o organizaciji i unapređenju rada u narednom periodu. Takođe je dogovoreno da Društvo održava redovne mesečne sastanke, zatim da se formira kalendar događaja, da se aktivira mejling lista za članove itd. 

2019 09 12 17.16.21