Slikano uz pomoć teleskopa Astronomskog društva "Alfa" i mog telefona 4.10.2017.

 Jelena Dokić Stefanović

 

mesec

Telefon - dvogled - Mesec