Merkur i Venera

lasloIstočna elongacija dve najbliže planete Suncu. Merkur je ovih dana u maksimumu (odmakao se 20-tak stepeni uglovno) i relativno je visoko jer je u delu ekliptike koji se projektuje na sazvežđe Bika. Venera je nisko, udaljena je svega desetak stepeni od Sunca.

Jedan od više snimaka načinjenih u sumrak 08.05.2021. oko 20h i 30minuta sa železničkog nasipa u Zrenjaninu. Venera je prvo  uočena dvogledom 8X50 oko 20h, sjajna je (-3,8 magnitude)  i dobro prkosi uvek prisutnim niskim oblacima i avionskim tragovima. Merkur (sjaj -0,3 magnitude) je vidljiv pola sata kasnije, praktično na mestu pojavljivanja Venere dok ona lagano tone u Zemljine oblake.

 M V 1

Stavite kursor na fotografiju

Prva fotografija u punoj rezoluciji

Druga fotografija u punoj rezoluciji

ORIGINALNI SNIMAK