AKL 2021 -  fotografije AKL2021Logo 190


PORTRETI

     Šetate se kroz kamp, slikate, a posle izaberete neke portregte.

 ZCL8572 copy

  ZCL8561 copy

 ZCL9365 copy

 ZCL8882 copy

 ZCL9302 copy

 ZCL9557 copy

 ZCL9596 copy

 ZCL8990 copy

 ZCL9363 copy

 

 CEO ALBUM PORTRETA (28 fotografija)

 

 ALBUMI FOTOGRAFIJA SA ASTRONOMSKOG KAMPA "LETENKA 2021"