<< Svemirske sonde - Unutrašnji planeti - 1.dio

Svemirske sonde - Vanjski planeti - 2.dio

Drugi dio dokumentarnog filma koji se bavi tehnološkim čudima ESA-e i NASA-e koja su unijela revolucionaran zaokret u naše razumijevanje svijeta i poimanje našega mjesta u svemiru. Svemirske sonde su ostale same samcate u svemiru i obavljaju svoj posao i dalje, mada su odavno trebale biti mrtve. Dospjele su dalje od ijednog čovjeka, preživjele nemoguće i još se ne predaju. Bez posade, posjetile su sve svjetove Sunčeva sustava. One su naše oči, uši, ruke pa čak i nosovi na udaljenosti od nekoliko milijuna kilometara, a sve više osvajaju i naša srca.

SSII 1

SSII 2

SSII 3

SSII 4

 

  

 

 

>>  Svemirske sonde - Unutrašnji planeti - 1.dio