Da biste detaljno upoznali Američki muzej prirodne istorije (American Museum of Natural History - AMNH) potreban vam je ceo ljudski vek.

American Museum of Natural History New York City
Zgrada muzja iz tridesetih godina prošlog veka

 

On spada u najveće takve ustanove u svetu. Smešten je u parku Teodora Ruzvelta u Njujorku. Muzejski kompleks sadrži 28 međusobno povezanih zgrada koje imaju 45 stalnih izložbenih dvorana, pored planetarijuma i biblioteke. Muzejske zbirke sadrže preko 33 miliona primeraka biljaka, životinja, fosila, minerala, stena, meteorita, ljudskih ostataka i ljudskih kulturnih artefakata, od kojih se samo mali deo može prikazati u bilo kom trenutku i zauzima više od 190.000 m2. Muzej ima 225 stalnog naučnog osoblja, sponzira preko 120 specijalnih ekspedicija svake godine i prosečno godišnje ima oko pet miliona posetilaca.

Jedna od izjava o misiji Američkog muzeja prirodne istorije je: „Otkrivanje, tumačenje i širenje - naučnim istraživanjem i obrazovanjem - saznanja o ljudskim kulturama, prirodnom svetu i univerzumu”. 

Njujorški guverner Džon Tompson je 6. aprila 1869. potpisao zakon kojim se zvanično stvoren Američki muzej prirodne istorije. 

(Podaci prema Vikipediji.)

Ali muzej ovih dana ne radi. Zatvoren je zbog pandemije virusa korona, ali možete ga posetiti virtuelno. 

1

Klik na link  
i nađete se u muzeju.

2

3

Obilazak muzeja preporučio čitalac Miroslav Krstić