Astronomy Calendar For 2020 | The Secrets of the Universe

Najvažniji nebaski događaji u 2020-toj godini - kratak filmski pregled.

k3 

k2

k1