drvo

U okviru Škole astrobiologije AD „Alfa“ i Departmana za fiziku PMF iz Niša održano je do sada više predavanja o mogućnosti postojanja života izvan naše planete. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Četvrto u nizu predavanja u okviru Škole astrobiologije, koju su organizovali AD “Alfa” i Departman za fiziku PMF-a u Nišu, u okviru projekta Astronomija svuda, uz podršku Centra za promociju nauke.

Zapravo, Sunčev sistem nas najviše i intreresuje. U njemu je bezbroj tela a na nekima od njih moguć je život. Možda.
Govori dr Milan Milošević, PMF u Nišu

  SUNCE I SUNČEV SISTEM: DA LI SMO SAMI?

Snimak predavanja “SUNCE I SUNČEV SISTEM: DA LI SMO SAMI?” održanog 25. januara 2018. Predavač je bio dr Milan Miloševič sa PMF  iz Niša. 

pdf  PREZENTACIJA: Sunce i Sunčev sistem: da li smo sami? 

Fotografije sa predavanja:

dsc 0725a dsc 0702a

 

MMilosevic DR MILAN MILOŠEVIĆ (sa sajta AD „Alfa“)

Diplomirao i doktorirao (2017) fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, gde je sad docent i istraživač na projektu Departmana za fiziku. Oblast interesovanja i istraživanja su inflacija, kosmologija i primena računara u nauci. Učesnik na više domaćih i međunarodnih škola i konferencija. Član lokalnog organizacionog tima na nekoliko međunarodnih naučnih konferencija.

Vlasnik i urednik specijalizovanog sajta Svet nauke koji je uvršten u izbor 50 najboljih veb sajtova u Srbiji. Član redakcije časopisa Astronomski magazin i Astronomija. Autor više od 25 naučno-popularnih predavanja i više od 100 tekstova za različite časopise i sajtove.

Dugogodišnji borac za razotkrivanje astrolagarija i ostalih kvazinauka na Internetu i šire. Najveći deo svog slobodnog vremena posvećuje popularizaciji i približavanju nauke mladima, astronomiji i slobodnom softveru.

Član Društva fizičara i Astronomskog društva Alfa.

Škola astrobiologije 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |