mars detalj

Istorija traganja za vanzemaljskim životom se gotovo sasvim poklapa sa traganjem za životom na Marsu. Mars je po svojim osnovnim karakteristikama sličan, ili bar vrlo sličan Zemlji i zato je pored naše planete najbolje mesto za nastanak i razvoj života. Postoje ozbiljne, naučno dobro zasnovane teorije po kojima je život i nastao prvo baš na Marsu da bi zatim, pre više milijardi godina emigrirao na Zemlju. 

Intenzivno izučavanje Marsa i traganje za životom na njemu traje vekovima. Hiljade najsposobnijih i najvećih umova planete koncentrisalo je svoje napore da taj život otkrije. Više puta se činilo da su naučnici na pragu velikog otkrića, da nedostaje samo još jedan mali korak, još samo jedna potvrda da život tamo postoji….

Velika avantura traganja za životom na Marsu se nastavlja.

 

U okviru saradnje Gradske biblioteke u Novom Sadu sa Astronomskim društvom „Novi Sad“

u ponedeljak, 1. aprila, u biblioteci biće održano izlaganje pod nazivom:

KRATKA ISTORIJA POTRAGE ZA ŽIVOTOM NA MARSU

Govoriće Aleksandar Zorkić,

urednik Astronomskog magazina i predsednik AD „Lira“ iz Novog Sada.

Program počinje u 19 sati

u sali Gradske biblioteke, Dunavska 1, Novi Sad

 

Za slanje plakat Kratka istorija potrage za zivotom na Marsu