Petak,  20. decembar u 18:00 

Beograd, Studentski kultuni centar, Mala sala 

Naučni jubileji 

140 godina od rođenja i 110 godina
od dolaska Milutina Milankovića na Beogradski Univerzitet  

U organizaciji Društva astronoma Srbije  

održaće se predavanje:
NAUČNI DOPRINOSI MILUTINA MILANKOVIĆA

predavač:

akademik Zoran Knežević

Tokom predavanja, najviše će biti reči o Milankovićevoj teoriji klimatskih promena, odnosno o astronomskim mehanizmima koji dovode do promena osunčavanja na gornjoj granici Zemljine atmosfere u dugim vremenskim intervalima. Zatim sledi objašnjenje osnovnih pretpostavki i rezultata Milankovićevog pokušaja da objasni sekularno kretanje Zemljinih polova. Govoriće se i o reformi julijanskog kalendara, sa konačnim osvrtom na Milankovićevo zasnivanje vektorske nebeske mehanike. Na kraju će biti pomenuta i najznačajnija priznanja koja je svetska naučna zajednica posthumno dodelila velikom  naučniku.

 

plakat za 20. decembar 2019. Naučni jubileji Milutin Milanković