adrbbanner Astronomsko društvo „Ruđer Bošković”; www.adrb.org; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.: tel: (011) 3032133

ŠKOLA ASTRONOMIJE ZA POČETNIKE 2020.
TEORIJSKI DEO – JESEN 2020.
 

SFERNA ASTRONOMIJA

Termin                tema

p e t a k  2. X

18h   NEBESKA SFERA I SAZVEŽĐA

–       Pojam i osnovni elementi nebeske sfere

–       Prividna zvezdana veličina

–       Sazvežđe, asterizam i karta neba

–       Primeri sazvežđa i asterizama

19h   ASTROGNOZIJA

–       Sazvežđa cirkumpolarnog neba

–       Sazvežđa prolećnog neba

–       Sazvežđa letnjeg neba

–       Sazvežđa jesenjeg neba

–       Sazvežđa zimskog neba

s u b o t a  3. X

16h   ZEMLJINA ROTACIJA

–       Zemljina rotacija i dnevna rotacija nebeske sfere

–       Geografski koordinatni sistem

–       Elementi nebeske sfere izvedeni iz Zemljine rotacije

–       Posledice dnevne rotacije nebeske sfere

17h   ZEMLJINA REVOLUCIJA

–       Zemljina revolucija i Sunčevo prividno godišnje kretanje

–       Elementi nebeske sfere izvedeni iz Zemljine revolucije

–       Posledice prividnog godišnjeg kretanja Sunca

p e t a k 9. X

18h   VREME U GRAĐANSKOJ UPOTREBI – I DEO: SUNČEVO VREME

–       Pravo Sunčevo vreme

–       Srednje Sunčevo vreme

–       Građansko, zonsko i ukazno vreme

–       Međunarodna datumska granica

19h   VREME U GRAĐANSKOJ UPOTREBI – II DEO: KALENDAR

–       Pojam kalendara

–       Julijanski kalendar

–       Gregorijanski kalendar

TEORIJSKA ASTRONOMIJA

termin                 tema

s u b o t a   10. X

16h   KRETANJE MESECA I NJEGOVE POSLEDICE

–       Mesečeve mene

–       Sinodički i siderički mesec

–       Pomračenja Meseca

–       Pomračenja Sunca

17h   KRETANJE PLANETA

–       Prividno kretanje unutrašnjih planeta

–       Prividno kretanje spoljnih planeta

–       Pravo kretanje planeta: Keplerovi zakoni

–       Njutnov zakon gravitacije

PLANETOLOGIJA

termin                 tema

p e t a k  16. X  

18h   ZEMLJA I MESEC – I DEO: UNUTRAŠNJA STRUKTURA, TEKTONIKA I VULKANIZAM

–       Mehanizmi zagrevanja Zemlje i Meseca

–       Unutrašnja struktura Zemlje i Meseca

–       Magnetno polje Zemlje i Meseca

–       Tektonski procesi na Zemlji – nastanak i kretanje litosferskih ploča

–       Vulkanizam na Zemlji i Mesecu

19h   ZEMLJA I MESEC – II DEO: ATMOSFERA, EROZIJA I UDARNI KRATERI

–       Nastanak udarnih kratera na Zemlji i Mesecu

–       Zemljina atmosfera – mehanizmi obnavljanja i nestanka, efekat staklenika, struktura

–       Mehanizmi meteoroloških fenomena u Zemljinoj atmosferi

–       Erozija na Zemlji

s u b o t a 17. X

16h   MERKUR, MARS I VENERA – I DEO: UNUTRAŠNjA STRUKTURA, TEKTONIKA I VULKANIZAM

–       Unutrašnja struktura Merkura, Marsa i Venere

–       Magnetna polja Merkura, Marsa i Venere

–       Tektonski procesi na Merkuru, Marsu i Veneri

–       Vulkanizam na Merkuru, Marsu i Veneri

17h   MERKUR, MARS I VENERA – II DEO: ATMOSFERE, EROZIJA I UDARNI KRATERI

–       Atmosfere Marsa i Venere

–       Udarni krateri na Merkuru, Marsu i Veneri

–       Erozija na Marsu i Veneri

p e t a k  23. X    

19h   PLANETE JUPITEROVOG TIPA

–       Unutrašnja struktura planeta Jupiterovog tipa

–       Magnetna polja planeta Jupiterovog tipa

–       Struktura atmosfera planeta Jupiterovog tipa

–       Meteorološki procesi u atmosferama planeta Jupiterovog tipa

s u b o t a  24. X

16h   SATELITI PLANETA JUPITEROVOG TIPA

–       Fizičke osobine Galilejevih satelita

–       Fizičke osobine Titana i ostalih velikih Saturnovih satelita

–       Fizičke osobine Uranovih velikih satelita

–       Fizičke osobine Tritona

–       Fizičke osobine malih satelita planeta Jupiterovog tipa

17h   PRSTENOVI PLANETA JUPITEROVOG TIPA

–       Struktura, fizičke osobine i nastanak Saturnovih prstenova

–       Struktura, fizičke osobine i nastanak Jupiterovih, Uranovih i Neptunovih prste- nova

–       Interakcija prstenova sa satelitima

p e t a k 30. X

18h   PATULJASTE PLANETE I KOMETE

–       Položaj, kretanje i fizičke osobine patuljastih planeta

–       Položaj, kretanje i fizičke osobine kometa

–       Fizički procesi na kometama u blizini Sunca

–       Meteoroidi, meteoroidski rojevi i potoci i meteori

19h   ASTEROIDI

–       Položaj i kretanje asteroida

–       Fizičke osobine asteroida

–       Zemlji bliski objekti

–       Meteoriti

s u b o t a  31. X

16h   NASTANAK SUNČEVOG SISTEMA

–       Sunčev cirkumstelarni disk

–       Akrecija i fragmentacija planetezimala

–       Protoplanete i nastanak planeta

–       Nastanak satelitskih sistema planeta Jupiterovog tipa

–       Nastanak asteroidnog i Kojperovog pojasa i Ortovog oblaka

17h   VANSOLARNE PLANETE

–       Metode detekcije vansolarnih planeta

–       Istorijat otkrivanja vansolarnih planeta

–       Fizičke osobine vansolarnih planeta

FIZIKA ZVEZDA

termin                 tema

p e t a k  6. XI     

18h   SUNCE – I DEO: JEZGRO I OMOTAČ

–       Sunčevo jezgro: rr-ciklus i neutrinska emisija

–       Konvektivna zona: granule i supergranule

–       Helioseizmologija

19h   SUNCE – II DEO: ATMOSFERA

–       Hromosfera i korona

–       Aktivni regioni

–       Oblici Sunčeve aktivnosti

–       Sunčev vetar

s u b o t a  7. XI

16h   ZVEZDE – I DEO: DALJINA I LUMINOZNOST

–       Termonuklearne reakcije i hidrostatička ravnoteža

–       Tipovi zvezda

–       Godišnja zvezdana paralaksa

–       Luminoznost i apsolutna zvezdana veličina

17h   ZVEZDE – II DEO: SPEKTRALNI TIP I HR-DIJAGRAM

–       Elektromagnetni spektar

–       Harvardska klasifikacija zvezdanih spektara

–       Hercšprung-Raselov dijagram

p e t a k  13. XI

18h   NASTANAK ZVEZDA I EVOLUCIJA ZVEZDA MALIH MASA

–       Sažimanje jezgra molekularnog oblaka

–       Faza protozvezde

–       Faza glavnog niza HR dijagrama

–       Faze crvenog džina sa inertnim unutrašnjim helijumskim jezgrom, sa aktivnim unutrašnjim helijumskim jezgrom i sa inertnim ugljeničnim unutrašnjim jez- rom

–       Planetarna maglina

–       Helijumski i ugljenični beli patuljak

–       Nove

–       Supernova belog patuljka

19h   EVOLUCIJA ZVEZDA VELIKIH MASA

–       Transformacije zvezdanog jezgra tokom faza crvenog džina i superdžina

–       Gravitaciona supernova

–       Hipernova

–       Dugi γ bljeskovi

–       Ostatak supernove

–       Neutronska zvezda

–       Zvezdana crna rupa

GALAKTIČKA ASTRONOMIJA

Termin                tema

s u b o t a  14. XI

16h   MLEČNI PUT – I DEO: ZVEZDANA KOMPONENTA

–       Projekcija Galaksije na nebesku sferu

–       Osnovni zvezdani podsistemi Galaksije

–       Zvezdani disk i spiralna struktura

–       Mehanizam održavanja spiralne strukture diska

–       Zvezdani halo i zbijena zvezdana jata

–       Galaktički centar

17h   MLEČNI PUT – II DEO: MEĐUZVEZDANA I TAMNA MATERIJA

–       Gasoviti galaktički disk

–       Faze međuzvezdanog gasa

–       Molekulski gas

–       Galaktičko recikliranje

–       Međuzvezdana prašina

–       Rotaciona kriva Galaksije

–       Tamna materija

–       Tamni galaktički halo

VANGALAKTIČKA ASTRONOMIJA

Termin                termin

p e t a k  20. XI   

18h   GALAKSIJE

–       Eliptične galaksije

–       Sočivaste galaksije

–       Spiralne galaksije

–       Nepravilne galaksije

19h   AKTIVNE GALAKSIJE. STRUKTURA KOSMOSA NA VELIKOJ PROSTORNOJ SKALI

–       Aktivne galaksije

–       Galaktičke grupe, jata i superjata

–       Lokalna grupa

–       Prostorna mreža na najvećoj skali: čvorovi, niti, praznine

KOSMOLOGIJA

Termin                tema

s u b o t a  21. XI

16h   HABLOV ZAKON

–       Crveni pomak u spektrima galaksija

–       Određivanje udaljenosti metodom cefeida

–       Hablov zakon

17h   EVOLUCIJA KOSMOSA

–       Nastanak teorije Velikog praska

–       Otkriće mikrotalasnog pozadinskog zračenja

–       Etape u dosadašnjem razvoju kosmosa

–       Tamna energija. Budućnost kosmosa

ASTROBIOLOGIJA

termin                 tema

p e t a k 27. XI  

19h   VANZEMALJSKI ŽIVOT

–       Biološka evolucija na Zemlji. Molekul DNK

–       Mogućnost postojanja života na drugim telima Sunčevog sistema

–       Uslovi za postojanje života na vansolarnim planetama

–       Traganje za vanzemaljskim životom

–       Mogućnost kontakta s vanzemaljskim oblicima života. Fenomen NLO


Škola je besplatna i sastoji se iz dva dela – teorijskog i praktičnog. Teorijski se održava u Planetarijumu, a praktični na Narodnoj opservatoriji Astronomskog društva

„Ruđer Bošković” na Beogradskoj tvrđavi. Planetarijum se nalazi u zgradi amama, u Donjem gradu Tvrđave, ispod crkve svete Petke. Narodna opservatorija se nalazi u Dizdarevoj kuli, u Gornjem gradu Tvrđave, pored Despotove kapije. Škola NIJE prilagođena mlađima od 12 godina.

Za pohađanje Škole OBAVEZNA je prethodna prijava. Prijaviti se možete telefonski, na broj 011/30-32-133 (utorkom, sredom i četvrtkom od 12h do 16h, a petkom i subotom od 15h do 22h) ili imejlom na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Podaci koje je potrebno dati su ime i prezime i uzrast.

Detalji o praktičnom delu Škole biće dati na prvom predavanju teorijskog dela.

Održavanje Škole astronomije za početnike 2020. finansijski je podržao:

CPN

planetarijumBG