Objavljujemo tonski zapis predavanja dr Zorana Kneževića o Milutinu Milankoviću. Predavanje je održano u Kolarčevoj zadužbini, Bepgrad, 26. decembra 2019.


Milutin Milanković 2  

 

MILUTIN MILANKOVIĆ je jedan od najvećih srpskih naučnika. Bio je matematičar, geofizičar, građevinski inženjer, klimatolog, astronom, osnivač Katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu. Njegov najveći doprinos nauci je, verovatno, objašnjenje dugoročnih promena klime na Zemlji koje su prouzrokovane promenom njenog položaja u odnosu na Sunce. Naime, objasnio je da su precesija (kružno kretanje rotacione ose), promena ugla rotacione ose planete i ekscentrična putanja Zemlje oko Sunca dominantni faktori promene klime. Te promene odigravaju se u ciklusima koje je izračunao za proteklih 600 000 godina i ukazao na naredni stogodišnji period. 

   
   


   
   
ZKnezevic  
   

DR ZORAN KNEŽEVIĆ, redovni član SANU, Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke. Završio je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, osnovne studije 1972, magistarske 1976 i doktorske studije 1989. Radio je u Astronomskoj opservatoriji u Beogradu od1973 do 2016 gde je bio i direktor u periodu 2002–2014. U SANU je zamenik sekretara Odeljenja za matematiku, fiziku i geonauke i predsednik Akademijskog odbora za nauku SANU. 


KolarcevaZaduzbina

Zadužbina Ilije M. Kolarca
Studentski trg 5, Beograd
+381 11 263 50 73
+381 11 263 63 19