Knjiga 4.

Ne zaboravite na Veru Rubin. O čuvenoj naučnici govori dr Tijana Prodanović. Povodom ovog ciklusa Kolarac poklanja knjige čitaocima AM.

Vera_Rubin

***

SVEMIR KOJI NEDOSTAJE - PRIČA VERE RUBIN
Dr Tijana Prodanović, docent univerziteta
Četvrtak, 5. novembar u 18 časova

Četvrto predavanje iz ciklusa:
zene_astronomi

predavanja se održavaju u
maloj sali Kolarčeve zadužbine
Studentski trg 5
Beograd
dz_139A sad o knjizi!
Znate li, sem predavačke, još neku delatnost Zadužbine Ilije Kolarca? Navedite je dole u formularu i, ako budete prvi dobićete, na poklon knjigu Društvo znanja.

kolarac1

dzdetalj
Sadržaj knjige Društvo znanja
• Olga Milutinović, Pozdravna reč
• Dobroslav Smiljanić, Kolarčeva zadužbina i jednistvo ljudskog znanja
• Aleksandar Petrović, Dekartova slagalica i srpska nauka
• Branislava Knežić, Kolarčev narodni univerzitet - u senci prošlosti
• Vigor Majić, Petnica - uspešan eksperiment u obrazovanju
• Slobodan Gavrilović, Od tablice i legištera do kompjutera i miša
• Trivo Inđić, De dignitate et augmentis scientiarum ili o popularizaciji nauke
• Jovan Aranđelović, Pomene u pojmu popularizacija
• Ivan Milenković, Znanje i moć (Mišel Fuko i preobražaji pojma znanja)
• Vladimir Ajdačić, Nauka i njena popularizacija u senci profita i subkulture
• Đuro Kutlača, Quo vadit Serbia? - Ide li Srbija ka Društvu znanja? - prilog analizi nacionalnog inovacionog kapaciteta Srbije
• Aleksandar Zorkić, Zašto je Srbiji potrebna popularizacija nauke
• Vlastimir Matejić, Identifikacija i analiza izgleda za poboljšanje popularizacije nauke u Srbiji
• Aleksej Tarasjev, Popularizacija biologije i izazovi populizma
• Vidojko Jović, Popularizacija i društveni status geologije u Srbiji u 20. veku
• Jasmina Ninkov, Pizistrat, Gutemberg, Internet - kluturne revolucije koje su promenile svet
• Predrag Đukić, Javne biblioteke i Društvo znanja
• Gordana Krajačić, Muzika na Kolarčevom narodnom univerzitetu
• Dušan Trbojević, Mogućnosti i načini stvraanja naše muzičke kulture
• Ljubica Miljković, Povezanost predavanja iz likovne umetnosti i muzeja
• Slobodan Rakitić, Kolarac naš nasušni - od Književnog fonda do Narodnog univerziteta
• Ljubomir Erić, Predavačka delatnost Katedre za medicinu
• Nataša Stanić, Planetarijumi - zvezdani bioskopi i njihov značaj za popularizaciju astronomije.