Istorija i epistemologija prirodnih nauka

28.10.2014., 13 h.

Miroslav Ivanović

DA LI JE NAUKA POBILA METAFIZIKU


Sala Biblioteke
Institute of Physics Belgrade
Pregrevica 118, 11080 Belgrade, Serbia
http://www.ipb.ac.rs/