adrbbanner Astronomsko društvo „Ruđer Bošković”; www.adrb.org; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.: tel: (011) 3032133

 92. KURS ASTRONOMIJE ZA POČETNIKE

II DEO–JESEN 2014:

FIZIKA ZVEZDA, GALAKTIČKA I VANGALAKTIČKA ASTRONOMIJA I KOSMOLOGIJA

termin

tema

petak,31.X2014,
18h
SUNCE – I DEO: JEZGRO I OMOTAČ
–   Sunčevojezgro: rr-ciklus i neutrinska emisija
–   Konvektivna zona: granule i supergranule
–   Helioseizmologija
subota,1.XI2014,
16h
SUNCE – II DEO: ATMOSFERA
– Hromosferaikorona
– Aktivniregioni
– Oblici Sunčeve aktivnosti
– Sunčev vetar
petak,7.XI2014,
18h
ZVEZDE – I DEO: DALjINA I LUMINOZNOST
– Termonuklearne reakcije  i hidrostatička ravnoteža
– Tipovi zvezda
– Godišnja zvezdana paralaksa
– Luminoznost i apsolutna zvezdana veličina
subota,8.XI2014,
16h
ZVEZDE – II DEO: SPEKTRALNI TIP  I HR  - DIJAGRAM
– Elektromagnetnispektar
–   Harvardska klasifikacija zvezdanih spektara
– Hercšprung-Raselov dijagram
petak,14.XI2014,
18h
NASTANAK ZVEZDA I EVOLUCIJA ZVEZDA MALIH MASA
– Sažimanje jezgra molekularnog oblaka
– Faza protozvezde
– Faza glavnog niza HR dijagrama
– Faze crvenog džina sa inertnim unutrašnjim helijumskim jezgrom, sa aktivnim unutrašnjim helijumskim jezgrom i sa inertnim ugljeničnim unutrašnjim jezgrom
– Planetarna maglina
– Helijumski i ugljenični beli patuljak
– Nove
– Supernova belog patuljka
subota,15.XI2014,
16h
EVOLUCIJA ZVEZDA VELIKIH MASA
– Transformacije zvezdanog jezgra tokom faza crvenog džina i superdžina
– Gravitaciona supernova
– Hipernova
– Dugi bljeskovi
– Ostatak supernove
– Neutronska zvezda
– Zvezdana crna rupa
petak,21.XI 2014,
18h
MLEČNIPUT – I DEO: ZVEZDANA KOMPONENTA
– Projekcija Galaksije na nebesku sferu
– Osnovni zvezdani podsistemi Galaksije
– Zvezdani disk i spiralna struktura
– Mehanizam održavanja spiralne strukture diska
– Zvezdani halo i zbijena zvezdana jata
– Galaktički centar
subota,22.XI2014,
16h
MLEČNIPUT – II DEO: MEĐUZVEZDANA I TAMNA MATERIJA
– Gasoviti galaktički disk
– Faze međuzvezdanog gasa
– Molekulski gas
– Galaktičko recikliranje
– Međuzvezdana prašina
– Rotaciona kriva Galaksije
– Tamna materija
– Tamni galaktički halo
petak,28.XI2014,
18h
GALAKSIJE
– Eliptične galaksije
– Sočivaste galaksije
– Spiralne galaksije
– Nepravilne galaksije
subota,29.XI2014,
16h
AKTIVNE GALAKSIJE. STRUKTURA KOSMOSA NA VELIKOJ PROSTORNOJ SKALI
– Aktivne galaksije
– Galaktičke grupe, jata i superjata
– Lokalna grupa
– Prostorna mreža na najvećoj skali: čvorovi, niti, praznine
petak,
5.XII2014,
18h
HABLOV ZAKON
– Crveni pomak u spektrima galaksija
– Određivanje udaljenosti metodom cefeida
– Hablo vzakon
subota,6.XII2014,
16h
EVOLUCIJA KOSMOSA
– Nastanak teorije Velikog praska
– Otkriće mikrotalasnog pozadinskog zračenja
– Etape u dosadašnjem razvoju kosmosa
– Tamna energija. Budućnost kosmosa

Kurs seodržava u planetarijumu Astronomskog društva „Ruđer Bošković” na Kalemegdanu (nalazi se u bivšem amamu u Donjem gradu, ispod crkve svete Petke) i besplatan je.