Direktor opservatorije u Baji, Titbor Hegesus, nas je izvestio da je 26. februara ove godine u 17.38.41 UT  nad Mađaskojm proleteo izuzetno sjajan bolid. Moguće je da su delovi meteoroida pali na zemlju i, mada je od preleta već prošlo dosta vremena, postoji mogućnost da se neki od tih delova ipak pronađu. Pošto zona pada zahvata i pogranično područje Mađarske sa Srbijom, g. Hegedes se obaća i našim čitaocima sa molbom da dojave ako imaju podatke o bilo kakvom znaku tog pada: neočekivanu "grmljavinu", bljesak, trag po nebu itd.

Mada mala, ipak postoji i mogućnost da je neko već pronašao neobičan crni  kamen, možda neki mali krater. Sve informacije u vezi ovog događaja su interesantne.

Procenjena masa odnosnog tela je 0,3 kilograma.

Ovde su karte koje područja preko kojeg je meteorodi proleteo i karta mogućeg pada.

Kliknite na slike da se uvećaju.

Becsapodas-keresesi-sav-20110226

Tuzgomb_becsapodasi_hely2_20110226

A evo i snimka bolida:

hubaj110226173841