Messenger (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging) je Nasin projekat vredan 450 miliona dolara. U poređenju sa drugim planetarnim misijama ova suma je više nego skromna. Samim tim i naučni apetiti u vezi Merkura su poprilično ograničeni. Ipak, ova misija će odgonetnuti mnoge tajne Merkura i približiti nas razumevanju nastanka i razvoja Sunčevog sistema. Otkrića do kojih bude došao Messenger imaće uticaj na sve oblasti astronomije.

Instrumenti na letelici su pažljivo odabrani kako bi dali odgovore na sledeća pitanja:

  •  Kakva je struktura jezgra planete?
  •  Da li postoji voda (vodeni led) na polovima?
  •  Zašto je prosečna gustina Merkura toliko velika?
  •  Kakva je geološka istorija planete?
  •  Kakve su svojstva magnetnog polja Merkura?

 

 

Kada uđe u orbitu Messenger će imati izduženu eliptičnu putanju. Najmanje rastojanje od površine iznosiće 200 km a najudaljenije 15000 km. Planetu će obići dva puta u toku 24 časa. Predviđeno je da misija traje 12 meseci što predstavlja dva Merkurova dana.