Saturn ima 62 potvrđena meseca, od kojih 53 imaju imena ali samo 13 ima prečnik veći od 50 km a čak 33 ispod 10 km. Jedan od tih većih je Helena, koga su Francuzi otkrili 1980. a do sada ga posetili 'Voyager 2' i 'Cassini'.

U solarnom sistemu, samo u Saturnovom sistemu satelita postoje objekti koji ili idu ispred Lagranžove tačke L4ili prate tačku L5nekog većeg satelita. Te objekte zovemo trojancima. Recimo, mesec Tetis ima dva trojanca, Telesto (vodeći) i Kalipso (prateći), a Diona ima Helenu (vodeći) i Polideukis (prateći). Najveći od trojanaca je Helena, označena u katalozima kao Saturn XII, sa prečnikom oko 34 km.

Prve snimke iz blizine je napravio 'Voyager 2' u avgustu 1981. Tada je utvrdio da se Helena okreće oko planete na istoj udaljenosti kao naš Mesec od nas.

h1
Snimak Helene sa udaljenosti od 340.000 km.

A onda je 2004. oko Saturna počeo da se okreće 'Cassini-Huygens'. Sonda je godinama proučavala čitav sistem, ali je u leto 2011. proletela na samo 6.968 km od Helene, što je bio nabliži prilaz nekom mesecu tokom čitave misije. Tada su ljudi iz Nase prozvali Helenu 'Ice Queen'.

h2 h3

'Cassini' je snimio mesec u junu 2011. Desno: Snimak Helene naspram oblaka planete načinjen u martu 2010. Snimak je napravljen sa udaljenosti od 19.000 km.Rezolucija: 113 m/px.

h4

Draško Dragović
Author: Draško Dragović
Dipl inž. Drago (Draško) I. Dragović, napisao je više naučno popularnih knjiga, te više stotina članaka za Astronomski magazin i Astronomiju, a učestvovao je i u nekoliko radio i TV emisija i intervjua. Interesuje ga pre svega astronautika i fizika, ali i sve teme savremenih tehnologija XXI veka, čiji detalji i problematika često nisu poznati široj čitalačkoj publici. Izgradio je svoj stil, lak i neformalan, često duhovit i lucidan. Uvek je spreman na saradnju sa svojim čitaocima i otvoren za sve vidove komunikacije i pomoći. Dragovićeve najpoznatije knjige su "KALENDAR KROZ ISTORIJU", "MOLIM TE OBJASNI MI" i nova enciklopedija "NEKA VELIKA OTKRIĆA I PRONALASCI KOJA SU PROMENILA ISTORIJU ČOVEČANSTVA"

Zadnji tekstovi: