Danas je poznato 184 prirodnih satelita planeta i planeta patuljaka. Od toga svega njih 19 su dovoljno veliki da dobiju sferni oblik. Sferni oblik je posledica mase nebeskog tela. Računa se da je donja granica za takav oblik bar 500 kilometara u prečniku. Naravno, dosta zavisi i od materijala od kojih je satelit sačinjen.

mesec posmatranje
Mesec

Najveći sateliti u Sunčevom sistemu su Ganimed, Titan, Kalisto, Jo i Mesec. Prvi, treći i četvrti su sateliti Jupitera, drugi Saturna, a treći Zemlje.

Moon Earth size comparison

Zemlja i Mesec, u srazmeri

Ali, šta je to prirodni satelit? Sama reč dolazi od latinskog satellite što znači straža, čuvar i pratilac. Ovo zadnje značenje je sasvim prigodno jer satelit obilazi oko planete (ili drugog tela) i tako ga prati na njegovom putu. Dakle, u astronomiji satelit je telo koje kruži oko drugog, masivnijeg tela.

U Sunčevom sistemu šest planeta imaju satelite, ukupno 175 do sada poznatih. Neke planete patuljci takođe imaju satelite: ukupno 9 koliko ih je sada otkriveno.

Jasno je da i druga tela (asteroidi i komete) mogu imati satelite, ali sad govorimo o satelitima planeta i planeta patuljaka.

Occulting Enceladus PIA10500

Saturnovi sateliti Diona (ispred) i Enceladus

 

Najpoznatiji prirodni satelit je naš Mesec poznat ljudima od praskozorja, ali sve do Kopernika on je u svesti čoveka bio isto što i planeta: nebesko telo koje „luta“ nebom za razliku od zvezda koje ne menjaju svoj međusobni položaj. Sa otkrićem Jupiterova četiri velika satelita, što je zasluga Galileja, stvari počinju malo da se komplikuju. Ispostavilo se da nebeskih tela ima više tipova i da ih je potrebno klasifikovati.

Kepler je bio taj koji je prvi početo da koristi letinsku reč satellite da bi opisao tela koja obilaze oko drugih tela. Taj termin je bio pogodan sve do 1957. kada je Sovjetski Savez lansirao Sputnjik, prvi veštački objekat koji je kružio oko Zemlje. U početku se za objekat takve vrste govorilo da je to veštački satelit, ali se taj izraz vremenom skratio te je od njega ostalo samo: satelit.

A zatim se, prvo u popularnoj literaturi, pa u SF, za sve prirodne satelite počeo koristiti reč: mesec, dakle pisano malim početnim slovom. Ako je slovo m veliko (Mesec) onda se zna da je to naš najbliži nebeski sused.

Konačno, evo i brojčanog stanja satelita:

Planeta

Merkur

Venera

Zemlja

 Mars 

Jupiter

Saturn

Uran

Neptun 

Broj satelita

0

0

1

2

69

62

27

14

   

Planeta patuljak

Ceres

Pluton

Haumea

Makemake

eris

Broj satelita

0

5

2

1

1