pomracene1U nedelja, 21. juna 2020. dogodiće se magija prirode: pomračenja Sunca. Biće to prstenasto pomračenje, ono kada Mesec poklopi Sunčev disk, ali tako da se i dalje vidi oreol Sunca iza Meseca. To je zato što će prividno disk Meseca biti manji od diska Sunca (a što zavisi od udaljenosti Meseca od nas, posmatrača).

Međutim, mi u južnoj Evropi nismo u dobroj poziciji za ovo pomračenje. Ono se čak neće videti ni sa celog Balkana. Iz naših krajeva to pomračenje će se videti kao delimično (jer će Mesec tek da okrzne Sunčev disk). Ali, šta da se radi, moramo sačekati drugu priliku.

Pomračenje će se videti delimično iz dela Afrike, južne Evrope i Azije, 

Prstenasto će se videti iz centralne Afrike, južne Azije, Kine i Pacifika.

Uživo ovo pomračenje gledajte ovde:

 

pomracenje21jun202021. jun 2020. ilustracija maksimuma pomračenja.

Evo detalja pomračenja za Novi Sad i druga značajna meseta u okolini iz kojih će biti moguće posmatrati ovaj događaj:

NE ZABORAVITE: SUNCE SE MOŽE BEZBEDNO GLDATI SAMO KROZ SPECIJALNE FILTERE!

Novi Sad

 

Vreme

Početak

07:20:26 

Maksimum

07:38:42 

Kraj

07:57:28 


Beograd

 

Vreme

Početak

07:15:12 

Maksimum

07:38:20 

Kraj

08:02:16 


Skoplje

 

Vreme

Početak

07:04:04 

Maksimum

07:33:59 

Kraj

08:05:20 


Sarajevo

 

Vreme

Početak

07:16:06 

Maksimum

07:36:07 

Kraj

07:56:44 


Zenica

 

Vreme

Početak

07:18:47 

Maksimum

07:36:33 

Kraj

07:54:48 

 


Virovitica

 

Vreme

Početak

07:31:22 

Maksimum

07:39:02 

Kraj

07:46:46 


U trenutku delimičnog pomračenja Sunca:

Mesec će da bude daleko 385245 km 

elipsa 710

 


 kako i zašto dolazi do pomračenja Sunca

 - tipovi pomračenja