Milan Milošević spada u one retke naše sugrađane koji su se pre 18 godina odvažili da posmatraju pomračenje Sunca. Te godine se većina ljudi u Srbiji tokom pomračenja sklonila iza spuštenih roletni ili sakrila u podrume jer su podlegli državnim opominjućim informacijama da je pomračenje opasno po zdravlje. Fabrike nisu radile, saobraćaj je bio zaustavljen. Bilo je to 1999. i ja se dobro sećam Milanovog razočaranog izveštaja o pomračenju koji  je tada uputio Astronomskom magazinu. Tako smo se upoznali. U to vreme on je išao u gimnaziju i tek počinjao ozbiljno da se zanima za nauku. Ubrzo je počeo da piše članke, često zavidnog obima, o Suncu, o nastanku Sunčevog sistema, a zatim i sjajan rad, pravu knjigu, «Ajnštajn za početnike».

A pre neki dan, 18 godina nakon svog đačkog članka o pomračenju Sunca, Milan Milošević je odbranio doktorsku disertaciju i tako dosegao visoko i zavidno naučno zvanje!

Tokom proteklih 18 godina Milan je bio tih, gotovo neprimetan čak toliko da ja dugo nisam ni znao da je već duboko zaronio u nauku i da je na doktorskim studijama. Znam samo da kad god bi nastao neki problem sa našim sajtom ja bih mu se požalio i problem bi uskoro bio rešen. Samo bi stigla kratka Milanova poruka: «Evo, sad radi». I kada bi nestalo prostora na serveru za AM Milan je nalazio rešenje, obično tako što bi ceo sajt prebacio kod sebe, na svoj server. Kad smo prelazili na nov program Joomlu, Milan je javio «Ništa ti ne brini», zatim je sve instalirao i podesio i opet kratko javio: «Evo radi» (uz napomenu šta da ne smem da diram da ne bih nešto pokvario). I da znate, kad god nešto u Am pukne, to Milan popravlja. I samo kratko javlja: «Evo sad radi».

Osećam se svečano zbog Milanovog doktorata. Zbilja je to velik uspeh. 

Tema Milanove doktorske disertacije glasi: Inflatorni kosmološki modeli sa tahionskim i radionskim poljima. Njegov mentor bio je prof. dr Goran Đorđević. Evo i apstrakta:

"Jedna od aktuelnih klasa inflatornih kosmoloških modela bazira se na uvođenju skalarnog polja sa nestandardnim tahionskim lagranžijanima Dirak-Born-Infeldovog (DBI) tipa. A. Sen je pokazao potencijalno fundamentalnu  ulogu tahionskih polja u kosmologiji sveta na brani. Istraživanja u ovoj disertaciji motivisana su tzv. Randal-Sundrum (RSII) kosmološkim modelima. Osnovni cilj istraživanja je formulacija i rešavanje analitičko-numeričkog inflatornog modela sa DBI-tahionskim poljem i RSII modela sa dodatnim radionskim poljem i izračunavanje opservabilnih parametara. Upoređivanje dobijenih rezultata, koji su u dobroj saglasnosti, sa izmerenim astrofizikim podacima omogućilo je bolje razumevanje uloge i doprinosa struna i brana modernoj kosmologiji, i ukazalo je da je uloga radiona u RSII modelu manja od očekivane."

Više o ovome

DSC 7782a DSC 7745a DSC 7796a
Slike sa odbrane    


Za veliku većinu ljudi na ovim prostorima doktorat ništa ne znači jer naučnik nije ni pevač, ni tajkun, čak ni fudbaler. Ali jedno je sigurno, svaka zemlja treba da se ponosi takvim mladim ljudima kakav je i naš novi doktor nauka.