OK, znamo da se Zemlja okreće oko Sunca i jedan krug oko zvezde zatvori za 365 dana i nešto sati (ili ako baš hoćete preciznije za 365,256363004 dana). Ali ni Sunce ne miruje na svom mestu u galaksiji, već se kreće oko njenog centra. 

Galaksija tekst
Sunce u Mlačnom putu

Jedan obilazak Sunca (zajedno sa nama i celom svojom svitom planeta, kometa, asteroida itd.) traje, zavisno od izvora podataka, od 220 do 250 miliona godina. Taj vremenski period zovemo galaktička (ili kosmička) godina. 

Sunce galaksija
Žutom linijom je prikazana približna orbita Sunčevog sistema oko Galaktičkog centra (Vikipedija)

 

Ako starost Zemlje merimo po tom galaktičkom kalendaru ona ima oko 16 godina. Sunce je nešto starije i nastalo je pre oko 20 tih, galaktičkih godina. Čitav svemir, tako mereno, star je blizu 60 godina.

Na ovom svom putu po galaksiji Sunce se kreće brzinom od oko 230 kilometara u sekundi (tj. 828.000 km/h, što je 1300-ti deo brzine svetlosti). 

Ali galaktička godina, treba i to pomenuti, zavisi od mesta u galaksiji (mi smo od cnetra galaksije udaljeni oko 27.000 svetlosnih godina). One zvezde koje se nalaze na većoj udaljenosti od centra galaksije imaju i duži period obilaska te time i dužu galaktičku godinu. 

Evo, iz Vikipedije, istorija kosmosa i Zemlje u galaktičkim godinama (ovde se računa da galaktička godina traje 225 miliona zemaljskih godina):

pre oko 61 galaktičke godine
pre oko 54 galaktičke godine
Nastanak Mlečnog puta
pre 18.4 galaktičke godine
Rođenje Sunca
pre 17-18 galaktičke godine
Pojavljivanje okeana na Zemlji
pre 15 galaktičkih godina
Početak života na Zemlji
pre 14 galaktičkih godina
Pojavljivanje prokariota
pre 13 galaktičkih godina
Pojavljivanje bakterija
pre 10 galaktičkih godina
Formiranje kontinenata
pre 7 galaktičkih godina
Pojavljivanje eukariota
pre 6.8 galaktičkih godina
pre 2.8 galaktičkih godina
pre 1 galaktičke godine
pre 0.26 galaktičkih godina
pre 0.001 galaktičkih godina
Pojavljivanje čoveka
Današnjica
2-3 galaktičkih godina u budućnosti
Plimno ubrzanje pomeriće Mesec dovoljno daleko od Zemlje tako da 
totalno pomračenje Sunca više neće biti moguće.
15 galaktičkih godina u budućnosti
Površina Zemlje će moći da se poredi sa onom na Veneri danas.
22 galaktičkih godina u budućnosti
Započeće sudar Andromeda i Mlečnog puta.
25 galaktičkih godina u budućnosti
Od Sunca će nastati vrela planetarna maglina, a ono će završiti život kao Beli patuljak.

 

Prema: LiveScience;   Vikipedija


Majanski kalendar

Marsov kalendar