The TINIEST Things In The Universe

Šta je manje, proton,  neutron, gluon, ameba, zrno soli, virus...?

(Podaci na osnovu rasprava na društvenim zajednicama i dostupnih relevantnih izvora).

Najmanje 1

Najmanje 2

 Najmanje 3