How far can Voyager 1 go before we lose contact?

Svemirske sonde Voyagers su najdalji objekti od Zemlje napravljeni ljudskom rukom. Lansirani su pre više od 41 godinu: 5. septembra, odnosno 20. avgust a 1977. godine. 

Vojadžer 1 se danas nalazi 21 milijardu kilometara daleko od nas i radio veza sa njim još postoji. Ali signal koji radio teleskopi primaju sa Vojadžera je sve slabiji. Koliko će taj Vojadežr biti daleko pre nego što se signal s njim potpuno prekine?

v1

v2

v3

v4

 

67984134197861312379632123169742316794231678932