Sa kvantne tačke - Ultraljubičasta katastrofa, svemirski lift, nenjutnovski fluid

...saznajte šta je u istoriji fizike bila ultraljubičasta katastrofa i kako se ona završila, da li je izvodljivo napraviti lift koji vodi u svemir, kao i to šta su nenjutnovski fluidi, i kako možete jedan takav fluid napraviti kod kuće.

 

brain 3

brain 2

brain 4