Prvi, probni, tabaci AM časopisa su odštampani i možete da ih vidite na donjim fotografijama:

AMprvitabaci

AMprvitabaci2
Kliknite na slike