Supermesec novembra 2016. 

Supermesec, snimio: 
Miroslav Grnja, Bratislava

IMG 1543 u mg

IMG 1569 u mg

 

  

Pogledajte ove fotografije u većim rezolucijama

Još neke fotografije Miroslava Grnje

 

 Supermesec novembra 2016.