Divna slika za da se urami i okači na zid. Snimljena je kamerom sa Mars ReconnaissanceOrbiter (MRO) koji obleće Mars već blizu 13 godina i neumorno prikuplja podatke i pravi detaljne slike površine susedne planete.

Pažnju privlači svež, novi udarni krater koga odaju prelepe boje izbačene u udaru iz tla. Te boje će vremenom nestati, stručnjaci kažu za nekoliko decenija, ali će se krater i dalje izdvajati od okolnih po dubini, koja takođe svedoči o njegovoj mladosti.

Krater je izrovan u dnu većeg kratera Corinto prečnika 13,9 kilometara. Taj, veći nalazi se u prostranoj, tri hiljade kilometara širokj ravnici Elysium Planitia

 

PIA22462 hires.jpg

Niže je detalj sa gornje slike i sa pojačanim kontrastom i saturacijom boja kako bi se istakle boje i tamni zraci koji izviru iz kratera.

PIA22462 crop