Astronautika: misije

U ovoj relativno kratkoj seriji predavanja koja predstoje, zajedno ćemo razmotriti neke od izbora koji leže pred NASA–om prilikom praniranja njihovih misija ka Marsu. Na kraju predavanja, pred sobom ćeš imati odabrane ciljeve i sve ono bitno što ćeš naučiti o planiranju misije na Mars da bi te ciljeve mogao sprovesti u delo.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

namarsu1
Možda prve posetioce na dalekom svetu čekaju iznenađenja o kojima i ne sanjamo? Slika Williama K. Hartmana.

Pre nego što odredimo razumnu dužinu trajanja i mnoge druge aspekte misije, potrebno nam je da prvo utvrdimo svrhu putovanja, a potom i da li će ono biti sa ljudskom posadom ili ne. Svrhu ekspedicije sa ljudskom posadom ili robotima, možemo da shvatimo i kao pripremu za buduće ambicioznije ljudske pohode, traganje za životom na Marsu, neka druga istraživanja na Crvenoj planeti, ili uspostavljanje budućih kolonija na Marsu.

Kada se jednom utvrdi svrha misije, postaće jasnije i da li će ona biti sa posadom ili ne (predavanje "Na Mars sa ljudima ili bez njih?"). Svrha će takođe umnogome uticati na to da li će put biti u jednom pravcu ili sa opcijom povratka (predavanje "Kružno putovanje ili ne?"). Takođe, odluka o nameni misije će moći da dâ odgovor i da li će misila leteti "bržim" putem, ili jeftinijim, "sporim" putem (predavanje "Koliko dugo će trajati put?"). Na kraju, razmotrićemo opcije za spuštanje na Mars ili za ostajanje u orbiti (predavanje "Sleteti na Mars ili ne?"). U zaključnom predavanju, "Planiraj svoju misiju", sakupićemo sve parametre na jedno mesto, i ti si konačno spreman da se uputiš na istorijsko putovanje ka zagonetnoj planeti Marsu!

Srećan put!

namarsu2

1 | 2 | 3 | 4 | 56 |  Sa ljudima ili bez njih?

Draško Dragović
Author: Draško Dragović
Dipl inž. Drago (Draško) I. Dragović, napisao je više naučno popularnih knjiga, te više stotina članaka za Astronomski magazin i Astronomiju, a učestvovao je i u nekoliko radio i TV emisija i intervjua. Interesuje ga pre svega astronautika i fizika, ali i sve teme savremenih tehnologija XXI veka, čiji detalji i problematika često nisu poznati široj čitalačkoj publici. Izgradio je svoj stil, lak i neformalan, često duhovit i lucidan. Uvek je spreman na saradnju sa svojim čitaocima i otvoren za sve vidove komunikacije i pomoći. Dragovićeve najpoznatije knjige su "KALENDAR KROZ ISTORIJU", "MOLIM TE OBJASNI MI" i nova enciklopedija "NEKA VELIKA OTKRIĆA I PRONALASCI KOJA SU PROMENILA ISTORIJU ČOVEČANSTVA"

Zadnji tekstovi: