Astronautika: misije

Kliknite na ilustraciju

evropa3

Umetnička predstava
posete Jupiteru i Evropi

Mala Evropa je odnela pobedu nad velikim Titanom. Nakon višemesečnog analiziranja svih aspekata potencijalnih misija ka Jupiteru i Saturnu, Nasa i Esa su odlučile da sledeću veliku misiju ipak pošalju u Jupiterov sistem. U obrazloženju stoji da su oba projekta podjednako vredna sa naučne tačke gledišta, ali da prevagu odnosi tehnički spremnijia letelica. Drugim rečima, misija ka Jupiteru ima veće šanse za uspeh od misije ka Saturnu. Po zvaničnom saopštenju to je bio jedini razlog.

Evropa i Amerika ujedinjene ulaze u ovaj mega planetarni poduhvat koji će na kraju obe agencije zajedno koštati više od 3 milijardi dolara. Nije isključena saradnja sa još nekim zemljama, pre svega Japanom i Rusijom. Predviđeno je da se 2020. godine put Jupitera upute dve odvojene letelice. Nakon 6. godina putovanja ušlo bi se u orbitu oko najveće planete u Sunčevom sistemu a potom bi Nasina letelica iz neposredne blizine ispitivala Evropu, a Esina Ganimed.

Predstoji nam 11 godina razvijanja i detaljnog planiranja misije. Kako to obično biva tokom tog razvojnog perioda, u zavisnosti od finansijskih sredstava doći će do manjih ili većih promena u dizajnu i samoj funkcionalnosti ovih letelica.

***

Još nekoliko članaka o ovoj misiji:

http://www.astronomija.co.rs/misije/238-velika-misija-ka-jupiteru-ili-saturnu.html

http://www.astronomija.co.rs/misije/147-odluka-o-velikoj-misiji-12-februara.html

Anketa u vezi ove misije (u starom AM):

http://static.astronomija.co.rs/razno/Istrazivanja/Jupite_vs_Saturn/Jupite_vs_Saturn.htm