Brodovi serije „Союз“, koji su pre pola veka obećavali lunarnu budućnost, i mada nikada nisu napuštali Zemljinu orbitu, izvojevali su reputaciju najpouzdanijeg putničkog kosmičkog transportera. Pogledajmo ga očima zapovednika broda.


Kosmički brod Союз-TMА[1] sastoji se od cilindričnog servisnog modula (rus. приборно-агрегатного отсека, ПАО), malog aerodinamičkog sletnog modula (rus. спускаемого аппарата, СА) i loptastog orbitnog boravišnog modula (rus. бытового отсека, БО), pri čemu БО zauzima središnji deo broda. Kao što i mi u turističkom avionu tokom uzletanja i postizanja visine moramo da budemo vezani i da ne napuštamo svoja sedišta, tako se i kosmonauti tokom uvođenja broda u orbitu i manevrisanja nalaze u svojim stolicama vezani i u skafanderima. Posle manevra ulaska u stabilnu orbitu (koji zahteva dva impulsa motorima) posada, koju čini zapovednik broda, brodski inženjer 1 i brodski inženjer 2, može da skine skafandere i premesti se iz sletnog modula (gde su bili tokom lansiranja) u boravišni modul, gde mogu da jedu, odu u toalet, itd. Let do Međunarodne orbitne stanice traje oko 2 dana, a povratak na Zemlju 3–5 sati.

 brod1
Коmpozicija broda Союз-ТМА-М: 1 – spojni agregat; 2 – sletni modul (CA); 3 – prelazni modul; 4 – instrumentni modul (rus. приборный отсек, ПО); 5 – pogonski modul (rus. агрегатный отсек, АО); 6 – boravišni modul (БО); 7 – poklopac izlaza; 8 – optički vizir pilota (ВП-1).

brod2
Тrenažni kompleks Союз-ТМА, koji se nalazi u Gagarinovom Centru za pripremu kosmonauta („Zvezdanom Gradu“), poseduje maketu sletne kapsule i boravišnog modula.
brod3
Osnovni pult za kontrolu i upravljanje sistemima СОИ „Нептун-МЭ“. Povezan je sa 3 računara (procesora). RAM – 32 Mb×3; fleš–memorija – 8 Mb×3; 2 LCD ekrana rezolucije – 600×800; težina – 46 kg, potrošnja – 100 W. Njemu se pridodaju još neki integrisani delovi.

Sistem displeja za prikazivanje podataka (СОИ) na brodu „Союз-ТМА“ nosi naziv „Нептун-МЭ“. Od nedavno se koristi nova verzija tog sistema u tzv. digitalizovanim „Союзимa“ – brodovima tipa Союз TMA-M[2]. Јеdna od glavnih promena tiče se elektronskih komponenti sistema – posebno prebacivanja analognih[3] sistema telemetrije na digitalnu. Ipak, u suštini je sačuvan kontinuitet „interfejsa“. Displeji za prikaz informacija „Нептун-МЭ“ predstavljaju petu generaciju[4] takvih uređaja na brodovima serije „Союз“.

Kao što znamo, modifikacija „Союз–TMA“ napravljena je specijalno radi letova na Međunarodnu orbitnu stanicu, što podrazumeva učešće Nasinih astronauta sa mnogo masivnijim skafanderima. Da bi astronauti mogli da se provuku kroz kapak koji povezuje boravišni i sletni modul, bilo je potrebno smanjiti dubinu i visinu pulta, uz očuvanje pune funkcionalnosti. Problem je takođe predstavljalo i to što niz elemenata opreme, korišćenih u prethodnim verzijama СОИ, više nije proizvođen zbog raspada bivše sovjetske ekonomije i gašenja nekoliko proizvođača. Zato su svi СОИ displeji pretpeli suštinske izmene. Središnji elemenat СОИ brodova postao je integrisani kontrolni pult, sa hardverom kompatibilnim sa IBM PC.

brod4
Upoređenje: levo je „stari“ računar iz „Союз-ТМ“, a desno „novi“, koji je počeo da se ugrađuje u „Союз-ТМА“.

 brod5
Kontrolna tabla u brodu tipa Союзу-ТМА. Ko želi da pročita natpise, ili da pogleda detalje, neka klikne ovde. 

1. Integrisani kontrolni panel (ИнПУ). U kabini sletnog modula postoje dva identična ИнПУ – jedan ispred zapovednika (u boji), a drugi na levom sedištu brodskog inženjera 1 (monohromni).
2. Numerička tastatura za unošenje kodova (za navigaciju na ИнПУ displeju).
3. Blok za upravljanje kurzorom sa strelicama (koristi se za navigaciju po ИнПУ displeju).
4. Blok sa svetlećim indikatorima tekućeg stanja sistema (TC).
5. РПВ-1 i РПВ-1 – ručne slavine ventila. Služe za punjenje instalacija kiseonikom iz loptastih tankova, od kojih se jedan nalazi u servisnom modulu.

 brod6
Uređaji РПВ-1 i РПВ-2 u sletnom modulu.

6. Elektro-pneumo-ventil za dovod kiseonika prilikom sletanja.
7. Specijalni monitor kosmonauta (ВСК). Tokom automatskog spajanja sa stanicom, zapovednik broda pazi na spojni čvor i nadzire spajanje. Za dobijanje slike koristi se sistem ogledala, slično onom koji koriste periskopi na podmornicama.

brod7
Optički monitor kosmonauta ВСК-4.

8. Ručica za kontrolu kretanjem (РУД). Pomoću nje zapovednik letilice upravlja trasterima za davanje „Союзу-ТМА” linearnog (pozitivnog ili negativnog) ubrzanja.
9. Ručica za kontrolu položaja (РУO). Pomoću nje zapovednik letilice zadaje okretanje „Союзa-ТМА” oko centra mase (težišta).
10. Klimatizerski agregat (ХСА) izvlači iz broda toplotu i vlagu, koja se neizostavno nakuplja u vazduhu tokom prisustva ljudi na brodu.
11. Prekidači za uključivanje ventilacije skafandera prilikom sletanja.
12. Voltmetar.
13. Blok sa osiguračima.
14. Dugme za početak konzervacije broda posle spajanja sa stanicom. Pošto resursi „Союзa-ТМА“ traju samo 4 dana, potrebno ih je čuvati. Posle spajanja, o napajanju el. energije i ventilaciji brine se sama orbitna stanica.
ЭПКН – Elektro–pneumo–ventili pritiska.
BRV – Blok za kontrolu radio–mreže među članovima posade i sa Zemljom.
ОВК – Blok prekidača posebno bitnih komandi. Za neke komande je potreno uključiti 2 prekidača, da bi se izbeglo pogrešno uključivanje. Npr. ako se III stepen ne odvoji od broda u automatskom režimu, izdaje se komanda sa bloka OBK uključivanjem 2 prekidača.

Моdifikovani transportni brod sa ljudskom posadom „Союз-ТМА“, proizveden je na bazi broda „Союз-ТМ“ na osnovu međudržavnog sporazuma Rusije i Sjedinjenih Država, i predstavlja sastavni deo kompleksa orbitne stanice. Osnovna funkcija ovog broda sa posadom jeste da obezbedi eventualo spašavanje osnovne posade stanice i dopremanje specijalnih ekspedicija na stanicu.

Tokom leta brod treba da ispuni sledeće zadatke:

1. Dopremanje na stanicu posadu ekspedicije koja broji do 3 čoveka i manju količinu (stotinjak kg) pratećeg tereta (naučno–istraživačke instrumente i opremu, lične stvari kosmonauta, remontne opreme za stanicu, itd.);
2. Konstantno dežurstvo broda na stanici tokom perioda boravlja ljudi na njoj u spremnosti na hitno spuštanje poade osnovne ekspedicije na Zemlju u slučaju neke opasne situacije na stanici, bolesti ili povrede kosmonauta, itd. (funkcija spacilačkog broda);
3. Planirani povratak posade specijalnih ekspedicija na Zemlju; sastav posade za povratak može da se menja na stanici;
4. Povratak na Zemlju, zajedno sa posadom, korisnog tereta srazmerno male težine (rezultati eksperimenata ekspedicije na stanici, ličnih stvari, itd.);
5. Odnošenje otpadaka sa stanice u boravišnom modulu, koji sagoreva u atmosferi prilikom spuštanja.


[1] ТМА znači: T – транспортный – Transportni, M – модифицированный – Modifikovani, A – антропометрический, – antropometrijski.

[2] Poslednji brod tipa „Союз–TMA“ lansiran je u novembru 2011. („Союз-TMA-22“). Kod nove verzije broda zamenjeno je 36 zastarelih delova opreme sa 19 uređaja nove generacije, šime je ukupna težina broda smanjena za 70 kg. Recimo, pouzdani ali zastareli analogni računar „Аргон“, koji je služio u brodovima više od 30 godina, zamenjen je digitalnim računarom ЦВМ-101.

[3] Računar predstavlja podatke u kontinualnom analognom obliku, suprotno digitalnoj prezentaciji podataka pomoću binarnih cifri 1 i 0; analogni sistem koristi brojeve predstaljene kao direktno merene veličine (npr. napona, temperature, i sl.) koje se kontinualno menjaju u realnom vremenu.

[4] Prethodne dve generacije su bile „Сириус“, „Нептун“.

Draško Dragović
Author: Draško Dragović
Dipl inž. Drago (Draško) I. Dragović, napisao je više naučno popularnih knjiga, te više stotina članaka za Astronomski magazin i Astronomiju, a učestvovao je i u nekoliko radio i TV emisija i intervjua. Interesuje ga pre svega astronautika i fizika, ali i sve teme savremenih tehnologija XXI veka, čiji detalji i problematika često nisu poznati široj čitalačkoj publici. Izgradio je svoj stil, lak i neformalan, često duhovit i lucidan. Uvek je spreman na saradnju sa svojim čitaocima i otvoren za sve vidove komunikacije i pomoći. Dragovićeve najpoznatije knjige su "KALENDAR KROZ ISTORIJU", "MOLIM TE OBJASNI MI" i nova enciklopedija "NEKA VELIKA OTKRIĆA I PRONALASCI KOJA SU PROMENILA ISTORIJU ČOVEČANSTVA"

Zadnji tekstovi: