kamera AM

 

 

 

msec PaulWilhelm Zibert

 

Od 10:43 do 10:46 - izmedju tog vremenskog intvervala na snimku se vidi leteći crni objekat koji velikom brzinom proleće... ove tačkice nepomične na snimku su prljavština na senzoru... ali su one nepomične. Vidjao sam i kod drugih fotografa na par snimaka isto tako proleće nešto crno. Neki su rekli da su možda asteroidi.... Šta je to?

 PaulWilhelm Zibert

 

  

 

TV Astronomija