Crne rupe jesu jedan od najekstremnijih fenomena u prirodi. One predstavljaju krajnju granicu zakrivljenja vreme – prostora. Iz gore navedenog razloga, netreba da čudi što se neki od najmodernijih i najvećih teleskopa današnjice angažuju u svrhu proučavanja osobina crnih rupa i kako one reaguju u kontaktu sa svojom okolinom. Ali, postavlja se pitanje da li možda postoji neki način kojim bi i svi mi sa sopstvenim očima i teleskopima prečnika od svega 20-tak centimetara mogli da vidimo šta su crne rupe kadre da urade?

Uopšteno gledano, crne rupe odaju ogromne količine radijacije i nama su potrebna posmatranja u Gama – zračnom, X – zračnom i u radio području iz sledećeg razloga. Kada crna rupa dospe u aktivno stanje, ona je često već zaklonjena okolnim gasom i prašinom koji nam omogućavaju da posmatramo interakciju crne rupe sa okolnom materijom u gore navedenim dominantnim područjima elektromagnetnog zračenja. Ali nova saznanja zasnovani na posmatračkim podacima (u nauci, za astronomiju posmatranja predstavljaju eksperiment!) ukazuju na to da se možda crne rupe mogu posmatrati i u vidljivom spektru, odnosno moguće je crne rupe posmatrati i vizuelno sopstvenim očima.

cr posmatranje

Slika 1. Aktivnost crne rupe kada je ona povećana se može posmatrati kao vidljiva svetlost. Pri tome, brze promene sjaja gasa u okolini crne rupe predstavljaju direktan indikator prisustva te iste crne rupe. Ilustracija: Eiri Ono (Univerzitet Kjoto, Japan).

"Mi sada znamo da možemo sprovoditi posmatranja zasnovana na optičkom spektru, odnosno vizuelno drugačije rečeno tako da se crne rupe mogu posmatrati a da se ne koriste skupi X – zračni i Gama – zračni svemirski teleskopi." reči su vođe posmatračkog tima, Mariko Kimura master studenta Univerziteta Kjoto (Japan).

Neke crne rupe predstavljaju deo binarnog sistema pri čemu dolazi do prelaska materije sa pratioca crne rupe na nju samu pri čemu povremeno dolazi do bljeska kada se oslobode ogromne količine energije u vidu X – zračenja usled interakcije pristigle materije i crne rupe. Bljesak binarnog sistema V404 Cyg skriven punih 26 godina je konačno bio pažljivo posmatran od strane astronoma Univerziteta Kjoto.
grafik

Slika 2. Pregled multi kolornih kriva (optički domen) i uporedno Swift/BAT kriva sjaja (x – zračni domen) V404 Cyg tokom juna i jula meseca 2015.-te godine. Iscrtani kružići predstavljaju usrednjene vrednosti u periodu od 0,67 dana.
Izvor slike: www.nature.com

Naučnici su posmatrali (2) brze promene sjaja sistema V404 Cyg u optičkom spektru i one se savršeno poklapaju sa brzim promenama X – zračenja koja su se sprovodila na istom objektu V404 Cyg u isto vreme X - zračnim svemirskim teleskopom za vreme povećane aktivnosti V404 Cyg (juna meseca 2015-te godine). Izvesno je da X – zračenje visoke energije zagreva gas u daljem području od centralnog regiona crne rupe, podižući temeperaturu gasu toliko da se oslobađa i vidljivo zračenje pri tome.

Dakle, iznesite svoje teleskope napolje i možete posmatrati moć crne rupe sopstvenim očima.

grafik

Slika 3. Brze promene sjaja V404 Cyg tokom trajanja bljeska. Posmatrač: Laslo Kočmaroš (KLO). Posmatranje je obavljeno u periodu 20.06.2015. 22:42(UT) do 21.06.2015. 01:33(UT) u Zrenjaninu (LT = UT + 2). Postavka posmatranja: Njutn 355/1650 na Dobson montaži i okular Lacerta 7mm.

Izvor teksta:

(1) http://ryanmarciniak.com

(2) http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2015/160107_1.html


Izveštaj o posmatranje povećane aktivnosti V404 Cyg juna meseca 2015-te godine od strane autora teksta:

http://www.astronomija.org.rs/galaksije/zvezde/9583-posmatranje-v404-cyg-20-21-06-2015