Ko ima više satelita, Jupiter ili Saturn uvek je neizvesno i na prvoj poziciji ove dve planete se stalno menjaju.

Sada je Saturn preuzeo vođstvo jer su astronomi u listu upisali čak 20 novih njegovih satelita. Stanje je sada ovakvo: Jupiter ima 79 svojih meseca, a Saturn 82.

orbite
 Orbite Saturnovih satelita 

Satelite je otkrio tim astronoma na čelu sa Scottom S. Sheppardom iz Carnegie Institucije za nauku, pomoću teleskopa Subaru na Mauni Kei, Havaji.

Svi ti sateliti su, razumljivo je, malih dimenzija (inače bi verovatno već bili uočeni i ranije) i u prečniku imaju oko pet kilometara. Dva od novih satelita Saturn obiđu jednom za oko dve godine, ostali za tri i više godina. Sedamnaest od novih meseca Saturn obilaze retrogradno, tj. oni se kreću suprotno od ostalih prirodinih satelita (a to je u smeru kretanja i rotiranja Saturna). Ovakvo kretanje upućuje astronome na zaključak da se radi o nebeskim telima koja su zarobljena, ili pak da su delovi nekada mnogo većeg satelita koji se odavno raspao i rasejao svoje delove u vidu novih, malih, satelita. 

Jasno je da će otkriće novih satelita, odnosno spoznaja njihovih karateristika dopuniti mozaik Sunčevog sistema i pomoći naučnicima da upotpune sliku nastakna i evolucije Sučnevog sistema.

Subaru
Subaru na Mauna Kei. Foltografija:  Robert Linsdell

Prema Astronomy