Sunčev minimum nastupa brže od predviđenog

temp vs trajanje SC

Danas, desetog dana jula pogled na disk naše zvijezde pokazati će nam kako tamo nema tamnih Sunčevih pjega. Punih stotinu dana tijekom ove godine Sunce je „čisto“. To je jasan znak da se približavamo minimumu Sunčeve aktivnosti.

Ono što nas pomalo iznenađuje je brzina kojom zvijezda ulazi u fazu minimuma, skoro godinu dana brže od proračuna. Sunčev ciklus broj 23 s početka tisućljeća bio je normalan, aktualni ciklus (SC 24) je bio znatno manjeg i pomalo dvostrukog maksimuma od predviđanja, kakav će biti naredni  (SC 25) vrlo je neizvjesno. Premalo vremena, tek zadnjih par stotina godina, opažamo Sunčeve pjege da bi sa velike vremenske skale mogli ustvrditi kako se to naša zvijezda, čiji se životni vijek mjeri u milijardama godina, ponaša tijekom vremena. Zanimljivo u cijeloj priči je to da minimum aktivnosti Sunca istovremeno ne znači i mirne prilike svemirskog vremena na Zemlji! Naprotiv, upravo u ovo vrijeme mjerimo znatno povećan intenzitet svih vrsta kozmičkog zračenja iz dalekog svemira koje pristiže na naš planet. 

U jednom od prošlih natpisa na našem portalu pisali smo o opasnostima leta avionom sa kojima moramo računati kada je Sunčev disk bez pjega.  Nije nimalo nevažno za primijetiti kako se za trajanja kraćeg Sunčeva ciklusa globalna temperatura na Zemlji povećava, odnosno smanjuje ako ciklus traje duže! Svemirsko vrijeme definitivno nije nešto što nas se ne tiče već nešto o čemu se moramo informirati, sa čime moramo naučiti živjeti i shodno tome prilagoditi naše svakodnevno ponašanje. 

efekt leptira sunceva aktivnost