Nova posebnost Žminjštine i Istre

Prošlog mjeseca Općina Žminj i Astronomska udruga Vidulini najavili su radove na AEPA Vidulini sa planiranim otvorenjem 12. aprila. Astronomsko Edukativni PArk (AEPA) Vidulini predstavljati će novu vrijednost u smislu posebnosti i prepoznatljivosti kako Žminjštine tako i Istre.

U naravi radi se o markantnoj nezahtjevnoj instalaciji na lokalitetu „Križine“, nedaleko naselja Vidulini. Uz uvažavanje postojećeg bilja i drveća te dodavanjem nekoliko novih, autohtonih, vrsta predstavljati će mikro arboretum. Svo bilje i drveće će se označiti primjerenim identifikacijskim pločicama. Četiri velika kamena biti će u centru AEPA raspoređena prema stranama svijeta i tako označeni (N,S,W,E). Centralno mjesto između kamenih blokova pripasti će se stupu sa putokazima prema svjetskim metropolama, njihovim nazivima i prikazom udaljenosti do istih. Stup će ujedno biti i sunčana ura, odnosno gnomon - najstariji astronomski instrument kojeg je ljudska vrsta koristila za orijentaciju, kalendar i određivanje vremena tijekom dana. Kako se lokalitet AEPA Vidulini nalazi na razmeđu nekoliko postojećih biciklističkih staza (moguće bude i novih) a nije zanemariv ni promet domaćih i stranih (slučajnih ili namjenih) putnika odnosno turista ova će instalacija zasigurno naći svoje mjesto na profilima društvenih mreža i medija te time ispuniti i svoju širu društvenu zadaću uklučujući i edukativni aspekt.

Pogledajte „3D trailer ilustracije“ (Vasilije Ristović) kako će to uskoro izgledati.

AEPA Vidulini centar black

AEPA Vidulini cijeli pogled black

Na proljeće Žminjština bogatijia za neobičan park

Žminjština postaje oaza očuvanog noćnog krajobraza!?