Tri fotografije Jaroslava Grnje sa Letenke:

IC 1318, M 101 i NGC 6990

Kliknite ne fotografije

IC-1318-12fr-1h-b-480

m101-6fr-20min-480

NGC-6990-cirus-480


Author: Jaroslav Grnja

Dodaj komentar


 
 leksikon 190


stranica posmatraci2019

CURRENT MOON


tvastronomija18

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky