Nauka

Neko od ovih učenika…

2019 04 04 17.54.24Ovi učenici to još ne znaju, ali neko od njih će za deset godina najviše predavati fiziku nekim drugim đacima i studentima, učestvovaće u domaćim i stranim projektima, pisaće stručne i naučne radove i raditi u velikim laboratorijama. Sasvim je moguće da će svoju karijeru graditi i u CERN-u.

Broj pi - postignut rekord

cifre

U jedan red klasične Word stranice sa marginama od 2,54 centimetara stane 70 karaktera fonta Verdana veličine 10 pt. Malo je onih koji na pamet znaju toliko cifara broja pi. Već smo pisali da je u jednom kvizu tokom Astronomskog kampa Čedomir Stanković izdeklamovao 34 cifre i po tome je verovatno jedinstven u svom kraju, a verovatno i na državnom nivou.