Nauka

5 najboljih univerziteta u svetu

u1

Ove godine su Englezi napravili spisak 980 najboljih univerziteta na svetu, objavivši tako najširu takvu tabelu do sada. Škole su rangirane u 13 pažljivo odabranih kategorija koje pružaju najopsežnije i dobro izbalansiranje prednosti kojima veruju studenti, akademici, univerzitetski rukovodioci, privreda i vlade.

Komentar o Em Pogonu

pogon

Dvadesetih godina prošlog veka eksperimenti su ukazivali da u slabom radioaktivnom raspadu nisu održani energija i impuls. Niko manje nego čuveni Nils Bor je počeo da piše o mogućnosti da u malim prostornim razmerama zakoni održanja možda važe samo statistički?!

Zvezdani tragači A-STR i AA-STR

t9Na ovom sajtu vrlo malo, skoro nimalo, ima reči o kompanijama, institutima, fakultetima, na kraju krajeva, ljudima, koji stoje iz svih onih poduhvata koji čine okosnicu našeg sajta. Povremeno pokušavam da ispravim tu nepravdu, pa pišem ponekad o svemu tome, pokušavajući da skremen pažnju na ogroman posao koji prati svako lansiranje, bez obzira koliko ono rutinsko nama izgledalo.

Keplerovi zakoni

radiusvektorPitanje položaja Zemlje u kosmosu i kretanja nebeskih tela zaokupljalo je pažnju astronoma i filozofa još u antička vremena. U staroj Grčkoj postojalo je učenje po kome je Sunce u centru nebeskog svoda, ali je ipak helenskim mudracima mnogo bliže bio geocentrični sistem po kome se sva nebeska tela kreću oko Zemlje.

Ceo put saznanja zakona kretanja planeta ukratko, u tri slike, bio je ovaj.

 

leksikon 190


stranica posmatraci2019


CURRENT MOON


tvastronomija18

OSNOVE (5)