Nauka

Nauka u 2013.

U oblasti nauke i tehnologije, 2013. godina zaslužuje epitet ubrzanog razvoja. Lepeza inovacija kreće se od nagrađivane "Božje čestice" do otkrića najstarije humanoidne lobanje, od automobila bez vozača do prvog laboratorijski uzgojenog hamburgera, piše "Slobodna Evropa".

Imamo priliku da ispravimo nepravdu prema Pupinu

Pupin-117Sledeće godine navršava se 160 godina od rođenja Mihajla Pupina (1854-1935), UNESCO je to već uneo u kalendar važnih datuma koji će biti obeležavani tokom čitave godine, a Obrazovno-istraživačko društvo, koje nosi ime velikog naučnika, uveliko priprema program proslave u njegovu čast.

Kopernik i renesansa heliocentrizma

logob92   Petar Grujić  | Ako bi se pravio izbor monografi ja koje su obeležile razvoj naučne misli, pre svega one na zapadu, u prvih pet svakako bi ušle (po hronološkom redu): 1. Elementi (Στοιχια) Eukilda (c. 300 s.e.), 2. Almagest (Μαθηματική Σύνταξιϛ – ΗΜεγάλη Σύνταξιϛ) Ptolomeja (c. 90- c. 168) n.e. , 3. De Revolutionibus Orbium Coelestium Nikole Kopernika (1473 - 1543), 4. Principia Mathematica Philosophiae Naturalis Isaka Njutna (1642-1727) i 5. O poreklu vrsta Čarlsa Darvina (1809-1882).

 
 leksikon 190


stranica posmatraci2019

CURRENT MOON


tvastronomija18

OSNOVE (5)