Nauka

Razvoj matematike od 2.000 p.n.e. do 700 n.e.

Knjiga 1Pre nekoliko godina moj otac i ja smo napisali veliku knjigu, koja po sadržaju nema konkurenciju na našem jeziku. U njoj su predstavljene teme iz nekoliko oblasti prirodnih nauka: astronomije, nuklearne fizike, matematike, elektrotehnike, geologije, itd. Na koji način su pisani tekstovi, koji nivo znanja i informisanosti pokriva i kome se knjiga obraća?
Danas bih predstavio jedan od uvodnih tekstova iz knjige, koji govori o počecima matematike.

 

leksikon 190


stranica posmatraci2019


CURRENT MOON


tvastronomija18

OSNOVE (5)